สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

img-v2

PS-910

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-911

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-912

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-913

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-914

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-915

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-916

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-917

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-308

เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)