สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

img-v2

PS-302 AS

เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
 (รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-304 AS

เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-301AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ
ใช้ได้ทั้งระบบไฟและระบบถ่าน (รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-302 AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ
 (รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-303 AS/AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ
ใช้ได้ทั้งระบบไฟและระบบถ่าน (รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-305 AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-201 MD

เครื่องกดสบู่แสตนเลส (หัวเจล )

img-v2

PS-202 MD

เครื่องกดสบู่แสตนเลส (หัวเจล )

img-v2

PS-104-2

ที่กดสบู่ช่องคู่