สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

img-v2

PS-506

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลมสองด้าน)

img-v2

PS-507

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลมสองด้าน)

img-v2

PS-509

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลมสองด้าน)

img-v2

PS-510

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลมสองด้าน)

img-v2

PS-511

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลม)

img-v2

PS-102 MD

ที่กดสบู่ช่องเดี่ยว

img-v2

PS-103-1

ที่กดสบู่ช่องเดี่ยว

img-v2

PS-104-1

ที่กดสบู่ช่องเดี่ยว

img-v2

PS-101 MS

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์แบบกด (หัวสเปรย์)