สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

Manual Soap Dispenser

img-v2

PS-101 MD MF

เครื่องกดสบู่แบบธรรมดา (หัวเจล /หัวโฟม)  

img-v2

PS-102-2 MD

ที่กดสบู่ช่องคู่

img-v2

PS-103-2

ที่กดสบู่ช่องคู่

img-v2

PS-102 MD

ที่กดสบู่ช่องเดี่ยว

img-v2

PS-103-1

ที่กดสบู่ช่องเดี่ยว

img-v2

PS-104-1

ที่กดสบู่ช่องเดี่ยว

img-v2

PS-201 MD

เครื่องกดสบู่แสตนเลส (หัวเจล )

img-v2

PS-202 MD

เครื่องกดสบู่แสตนเลส (หัวเจล )

img-v2

PS-104-2

ที่กดสบู่ช่องคู่