สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

Denatured Ethyl Alcohol 70%,95%

img-v2

PS-001

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  70% /  ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร

img-v2

PS-002

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  70% / ขนาดบรรจุ 20 ลิตร

img-v2

PS-003

แอลกออฮอล์ล้างมือ ชนิดเจล
ขนาด 3.8 ลิตร
 

img-v2

PS-007

เอทิลแอลกอฮอล์ 95%
ขนาด 18 ลิตร

img-v2

PS-007-1

เอทิลแอลกอฮอล์ 95%
ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร

img-v2

PS-008

แอลกอฮอล์เจล
ขนาดบรรจุ 20 ลิตร

img-v2

PS-009

แอลกอฮอล์เจล
ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร

img-v2

PS-013

แอลกอฮอล์เจล
ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร