สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

Automatic Faucet

img-v2

PS-901

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-902

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-903

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-904

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-905

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-906

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-907L

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-907S

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี

img-v2

PS-908

ก็อกน้ำอัตโนมัติ
รับประกันสินค้า 3 ปี