แอลกอฮอล์ 70% มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะทำละลายหรือสร้างความเสียหายต่อสารพันธุกรรม ในตัวเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคต่างๆหยุดการเจริญเติบโต หยุดการแพร่พันธุ์และตายลงในที่สุด

ควรเก็บรักษาแอลกอฮอล์อย่างไร ? 

      เก็บรักษาแอลกอฮอล์ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บในห้องน้ำ หรือ รถยนต์เก็บในภาชนะที่มิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และ ความชื่น และเก็บให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

 แอลกอฮอล์มีกี่ประเภท ?

      แอลกอฮอล์ที่ใช้กันทั่วไปนั้นมีอยู่ 2 ชนิดที่มีความสำคัญ คือ เอทิลแอลกอฮอล์ และ เมทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งอย่างหลังมีโทษถึงแก่ความตายได้หากนำไปใช้ผิดประเภทเนื่องจากเคยมีการนำไปใช้ดื่ม เพราะคิดว่าเป็นชนิดเดียวกัน   

       เอทิลแอลกอฮอล์  มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยง่าย มีจุดเดือดที่ 78 องศสเซลเซียส มีอันตรายต่อร่างกานน้อย ใช้ดื่มดินได้ ซึ่งก็กลายมาเป็นเหล้า เบียร์ วิสกี้ ไวท์ เครื่องดื่มมึนเมา เมื่อเข้าสู่ร่างกายปริมาณหนึ่งจะซึม มึนเมา มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่ร่างกายรับเข้าไป เมื่อดื่มเข้าไปทำให้เส้นเลือดขยายตัวช่วยผ่อนคลาย

        เมทิลแอลกอฮอล์  เป็นแอลกอฮอล์ที่มีความอันตรายมากกว่าประเภทแรก มีจุดเดือดที่ 65 องศสเซลเซียสติดไฟได้ง่าย ระเหยได้ง่าย เป็นของเหลวไม่มีสี แต่มักเติมสีเพื่อความแตกต่างในการใช้งาน โดยร่างการจะรู้สึก    เย็น หากรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้ตาบอด และ เสียชีวิตได้ ซึ่งเป็นที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกัน